15 januari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kommunerna bidrar med finansiering

Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik möjlighet att säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter.

SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner, fd SKL) styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKR, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning. Nu är rekommendationen antagen av drygt 90 procent av Sveriges kommuner.

I rekommendationen ingår bland annat tillgång till Nationella Kvalitetsregister och brukarundersökningar. De Nationella Kvalitetsregister som ingår i rekommendationen är BPSD, Svenska Palliativregistret, RiksSår, Senior alert och SveDem.

De fem Nationella Kvalitetsregistren har fattat ett gemensamt beslut att de kommuner som avslagit eller inte svarat avseende rekommendationen har möjlighet att under 2020 betala en avgift för att använda kvalitetsregistren. Avgiften uppgår till 0,40 kr/kommuninvånare per kvalitetsregister.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!