Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Konferens om Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården

Varmt välkommen till den digitala halvdagskonferensen "Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården – vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella kvalitetsregistren?"

Fokus för konferensen är hur Patientrapporterade utfallsmått (PROM) kan användas för att beakta patienternas perspektiv och förbättra hälso- och sjukvården. Under konferensen presenteras erfarenheter från insamlingen av EQ-5D inom de Nationella Kvalitetsregistren.

Konferensen anordnas den 16 april, kl 08.45 - 13.00

Konferens om Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!