Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister stödjer vården i samband med covid-19

Efter beslut i Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister finns nu en rekommendation om att överväga att lägga till nya variabler kopplade till covid-19.

Rekommendationen gäller i dagsläget de Nationella Kvalitetsregister som registrerar vård av patienter med hjärt-lungsjukdom, diabetes, brukare inom äldrevård, gravida och neonatalvård och som därmed i nuläget bedömts ha särskilt behov av att följa upp covid-19.

I beslutet finns även förslag att online-rapportering införs för enklare publicering av covid-19-effekter i vård och omsorg.

Variablerna rör frågor om patienten eller brukaren har en pågående eller genomgången covid-19-infektion och om test av covid-19 har genomförts.

De Nationella Kvalitetsregistren har goda möjligheter att erbjuda bästa möjliga uppföljning av vård och omsorg. Genom möjligheterna till samkörning mellan olika register, kan systemen också i ett senare skede erbjuda unika möjligheter till vetenskapliga utvärderingar av påverkan av covid-19 och behovet och effekterna av akuta och senare insatser.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!