Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nulägesrapport 2020 för Nationella Kvalitetsregister

I Nulägesrapporten redovisas de aktiviteter som genomförts under 2019 inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapporten beskriver den utveckling som skett inom exempelvis forskning, patientmedverkan och datainsamling. Det långsiktiga arbetet med utvecklingen av Nationella Kvalitetsregister har fortsatt under 2019. Huvuduppgifterna för kvalitetsregistren, deras registerhållare och styrgrupper samt stödfunktioner är att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister.

- Att möjliggöra utveckling och ökad användning av de Nationella Kvalitetsregistren så att de fortsatt kan bidra till kvalitetsförbättring och bättre och jämlik hälsa är ett viktigt uppdrag, säger Karin Göransson, samordnare vid Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.

Rapporten lyfter fram några av de många goda exempel som finns där Nationella Kvalitetsregister bidrar till förbättringar i vården och omsorgen.

Ett av överenskommelsens mål är att kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Samarbetet har etablerats och intensifierats under året.

Nulägesrapport 2020 Nationella Kvalitetsregister (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!