1 september 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nya Vården i siffror underlättar förbättringsarbetet i vården

Den nya webbplatsen Vården i siffror presenterar en mängd data från kvalitetsregister och andra källor inom svensk hälso- och sjukvård. Med samlad, aktuell och kvalitetssäkrad data i ett och samma verktyg, kan Vården i siffror vara ett av flera underlag i kvalitets- och förbättringsarbetet i vården.

Bild på webbplatsen Vården i siffror

Webbplatsen vardenisiffror.se

Vården i siffror är en webbplats där en mängd mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Här finns också Öppna Jämförelser som tidigare getts ut som trycksak. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in av olika register. Många indikatorer har sitt ursprung i diagnosspecifika kvalitetsregister.

Öppen data

Vården i siffror vänder sig till alla som är intresserade av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. Majoriteten av informationen på webbplatsen kommer att vara öppen. Vårdpersonal kommer att ha tillgång till ytterligare registerdata presenterat på ett sätt som ska stödja deras interna förbättringsarbete.

Syftet med en öppen webbplats är att bidra till ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att det i sin tur ska leda till mer kvalitets- och förbättringsarbete ute i vården.

Data uppdateras löpande genom ett ständigt flöde från olika register till Vården i siffror. Förutom tillgång till aktuella och kvalitetssäkrade data går det också på webbplatsen att få data presenterade på olika sätt med olika parametrar och göra jämförelser mellan exempelvis landsting/regioner. På webbplatsen finns ett antal nationella rapporter och på sikt ska användaren kunna göra egna rapporter utifrån de data som finns.

Vården i siffror utvecklas löpande

Vården i siffror kommer att bidra till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning genom att belysa bra och mindre bra resultat som underlag för fördjupade analyser. Vilka indikatorer som visas bestäms av ansvariga på Sveriges kommuner och landsting i samråd med registerhållare och övriga intressenter.

Redovisning av intressanta resultat från Öppna jämförelser hälso- och sjukvård och den offentliga lanseringen av Vården i siffror (www.vardenisiffror.se) sker tisdagen den 15 december. Vid lanseringen kommer cirka 265 indikatorer kunna presenteras. Webbplatsen kommer att vara under ständig utveckling och löpande kompletteras med fler indikatorer.

Vården i siffror har tagits fram som ett led i satsningen på Nationella Kvalitetsregister.

För mer information kontakta Emma Vintemon: emma.vintemon@skl.se

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!