25 april 2017
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Ny forskning kan ge säkrare höftoperationer

Det innebär vissa risker att få en ny höftled inopererad. Ett ytterst litet fåtal patienter riskerar att dö. Men vilka är de? En ny avhandling med data från Svenska Höftprotesregistret visar hur man på ett träffsäkert sätt kan avgöra detta.

Anne Garland

Svenska Höftprotesregistret har stor betydelse för att höftoperationer i Sverige håller mycket hög kvalitet vid internationella jämförelser. Även data från andra register med patientinformation ingår i avhandlingen. I Sverige finns unika möjligheter till forskning på stora patientunderlag tack vare välutvecklade register och personnummersystemet. Det är lätt att kombinera data från flera register.

Mycket vanlig operation

Varje år får cirka 16 000 patienter i Sverige en ny höftled. Infektioner och blodproppar hör till de komplikationer som kan uppstå. Även om det är ytterst sällsynt händer det också att patienter dör till följd av operationen.

– Risken är mycket liten, men för de patienter och anhöriga som drabbas är risken betydelsefull, säger Anne Garland, ortoped på Visby lasarett och författare till avhandlingen som läggs fram vid Uppsala universitet.

Det görs en noggrann bedömning av varje patient som är aktuell för höftoperation. Man väger risker mot förväntade vinster. Om patienten har flera andra allvarliga sjukdomar kan riskerna vara så höga att man måste avstå från operation. Anne Garlands forskning går bland annat ut på att öka säkerheten i dessa bedömningar. Hon och hennes kollegor har undersökt vilken kombination av information som säkrast kan peka ut de patienter som löper högst risk att dö. Beräkningarna gäller patienter som opereras på grund av artros, vilket är majoriteten av dem som får ny höftled.

Enkel kombination av data

– Ofta i den här typen av värderingsinstrument handlar det inte om att ha många variabler, utan rätt kombination av ett litet antal, säger Anne Garland.

Flera komplicerade samsjuklighetsindex testades, men det var en enkel kombination av data som gav säkrast förutsägelser: Ålder, kön, tidigare hjärtinfarkt, njursjukdom och ASA-grad, vilket är en bedömning av patientens hälsoläge inför nedsövning.

Resultaten behöver bekräftas genom nya studier innan ett riskvärderingsinstrument kan konstrueras. I bästa fall kan det finnas en smidig applikation om ett par år. Genom att mata in viss information ska ortopeden då direkt få veta om det är säkert att operera patienten. Redan nu finns ett instrument som beräknar hur stor nytta patienten kan få av operationen. Det bygger också på data från Svenska Höftprotesregistret.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland 

Läs mer

Disputationen äger rum i Uppsala den 29 april klockan 13:00

Early Mortality After Total Hip Arthroplasty In Sweden, Anne Garland, 2017

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!