Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Ny ordförande i Expertgruppen

Samverkansgruppen för Nationella Kvalitetsregister beslutade den 28 maj 2020 att utse Evalill Nilsson till ny ordförande i Expertgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

Evalill Nilsson är universitetslektor och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet. Evalill har arbetat inom kvalitetsregistersystemet i många år och är väl förankrad i området. Många har mött henne i frågor som rör PROM (Patient Reported Outcome Measures).

Expertgruppen

Expertgruppen gör en bedömning av Nationella Kvalitetsregister och registerkandidater utifrån de kriterier och riktlinjer som finns. Gruppen fungerar som beredande organ till Samverkansgruppen.

Expertgruppen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!