17 augusti 2017
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Sammanfattning av insatserna under satsningen

Den femåriga särskilda satsningen på nationella kvalitetsregister är nu avslutad. I den här rapporten ger kansliet en sammanfattande bild av det arbete som gjorts, och vad det har lett till.

Omslagsbild rapport sammanfattning av satsningen

Den här rapporten berättar om de insatser som gjorts under kvalitetsregistersatsningen 2012–2016. Rapporten utgår från det nationella perspektivet på vad pengarna som staten och landstingen satsade har används till.

Nu när satsningen är avslutad kan man se att effektmålen är uppnådda eller väldigt nära. Största kliven framåt har tagits på områdena patientmedverkan, forskning och it. I en värld där ständiga förbättringar är drivkraften finns naturligtvis alltid mer att göra. Men mycket arbete kommer också visa resultat långt efter att satsningen är avslutad.

Staten, regionerna och landstingen kommer fortsätta att ge stöd till de Nationella Kvalitetsregistren. År 2017 är ett övergångsår med en lägre finansiering än under satsningen, och då en projektgrupp tagit fram förslag på ett nytt kvalitetsregistersystem. Systemet ska säkra en långsiktig drift och utveckling av de Nationella Kvalitetsregistren. Erfarenheterna gjorda under satsningens fem år banar väg för detta.

Rapporten Sammanfattning av satsningen 2012–2016 på Nationella Kvalitetsregister (PDF öppnas i nytt fönster)

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!