26 april 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Svenska sjukvårdens kvalitetsregister en modell för världen

Sverige är världsledande på ett område som är okänt för de flesta, men som har fundamental betydelse för oss när vi är sjuka. Våra Nationella Kvalitetsregister höjer vårdens kvalitet. Den 12 april hålls en konferens om registren i Göteborg.

– Jag betraktar det svenska registersystemet som en modell för världen, säger Brent James, huvudtalare på konferensen.

Brent James är högst ansvarig för kvalitetsarbetet på Intermountain Healthcare. Denna amerikanska sjukvårdskoncern har av bland andra Barack Obama pekats ut som ett föredöme när det gäller sjukvårdskvalitet. Brent James lärde känna de svenska kvalitetsregistren för 20 år sedan och inspirerades av dem när han ledde uppbyggnaden av liknande register på Intermountain Healthcare.

De svenska Nationella Kvalitetsregistren är sjukvårdens sätt att kritiskt granska sig själv. Inte sällan orsakar det stora rubriker i medierna när registerdata visar att sjukvården brister på något område. Uppmärksamheten bidrar till att utveckla vården. Det gör också det systematiska insamlandet av data om olika behandlingars utfall. När man ser svart på vitt vilka arbetssätt och behandlingar som fungerar bäst kan man främja spridningen av dem.

Kvalitetsregistren bidrar väsentligt till att Sverige är bland de världsledande nationerna på ett antal viktiga vårdområden. Några exempel är akut hjärtsjukvård, diabetesvård och höftprotesoperationer. Brent James förklarar varför registrering och mätning av utfall är viktigt.

– Sjukvården har blivit så komplex att det i de flesta fall är omöjligt för individer att koppla samman insatser med utfall. Då är noggrann mätning våra ögon, vår förmåga att se, att koppla orsak till verkan.

Till exempel räcker inte en enskild kirurgs erfarenhet till för att avgöra vilka inopererade höftproteser som håller i längden och vilka som inte bör användas. Men registerdata från Svenska Höftprotesregistret ger klara besked.

Brent James följer utvecklingen av de svenska kvalitetsregistren och tror att de kommer att fortsätta vara världsledande.

– Jag tror inte att några andra sjukvårdssystem har, och definitivt har inga andra länder, den typ av registersystem som har varit så viktiga både i Sverige och inom Intermountain för att producera vård av världsklass, säger Brent James.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 12 april 2016.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

I direkt anslutning till denna konferens hålls en internationell konferens om kvalitet i sjukvården med drygt tre tusen deltagare från hela världen.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 13-15 april 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!