14 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Världsdiabetesdagen 14 november

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Det är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med eller riskerar att insjukna i diabetes.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt - eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den statusen. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november, det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!