8 december 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

Stödfunktionen har genomfört två webbinarier om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Här finns presentationerna från webbinarierna.

De Nationella Kvalitetsregistren utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. Registren innehåller individuppgifter om bakgrundsfaktorer, diagnostik, behandling och utfall. Men vad får uppgifternas användas för, hur regleras utlämnandet och vilket ansvar har mottagaren?

Program

1. Välkommen och introduktion

Manólis Nymark och Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR

Introduktion och innehåll (PDF, nytt fönster)

2. Kvalitetsregister - vad är det?

Manólis Nymark

Kvalitetsregister - vad är det (PDF, nytt fönster)

3. Behandling av personuppgifter för forskning

Manólis Nymark

Behandling av personuppgifter för forskning (PDF, nytt fönster)

4. Utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Manólis Nymark

Utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF, nytt fönster)

5. Hantering vid begäran och utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter

Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR

Anna Trinks, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR

Manólis Nymark

Hantering vid begäran och utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter (PDF, nytt fönster)

6. Stöd för samkörning. Registerservice vid Socialstyrelsen.

John Kling och Anna Gref, Socialstyrelsen

Stöd för samkörning. Registerservice vid Socialstyrelsen. (PDF, nytt fönster)

7. Internationell forskning samt Författarskap och publicering

Manólis Nymark

Internationell forskning samt Författarskap och publicering (PDF, nytt fönster)

Vägledningen

Webbinariet utgår från vägledningen Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!