19 oktober 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Webbinarium - Att forska på kvalitetsregister

Välkommen till ett webbinarium om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Nästa tillfälle som webbinariet erbjuds är den 3 december.

De Nationella Kvalitetsregistren utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. Registren innehåller individuppgifter om bakgrundsfaktorer, diagnostik, behandling och utfall. Men vad får uppgifternas användas för, hur regleras utlämnandet och vilket ansvar har mottagaren? Webbinariet genomförs vid två tillfällen - den 15 oktober och den 3 december.

Målgrupp

Målgrupp för webbinariet är forskare som använder kvalitetsregisteruppgifter och medarbetare vid kvalitetsregister och registercentrumorganisationen.

Anmälan 3 dec

Här kan du anmäla dig till webbinariet den 3 december

Program för webbinariet den 15 oktober

10.00

Välkommen och introduktion

Manólis Nymark och Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR

10.15

Kvalitetsregister - vad är det?

Manólis Nymark

10.55

Behandling av personuppgifter för forskning

Manólis Nymark

11.35

Utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Manólis Nymark

12.00

Lunch

13.00

Hantering vid begäran och utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter

Petra Hasselqvist, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR

Anna Trinks, Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, SKR

Manólis Nymark

13.50

Stöd för samkörning. Registerservice vid Socialstyrelsen.

John Kling och Anna Gref, Socialstyrelsen

14.30

Internationell forskning

Manólis Nymark

14.55

Författarskap och publicering

Manólis Nymark

15.05

Frågor i chatten och avslutning

Manólis Nymark och Petra Hasselqvist

15.15

Webbinariet avslutas

Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Webbinariet utgår från vägledningen Kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!