16 december 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Ta del av webbutbildningen som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan.

Den ersätter den tidigare webbutbildningen ”Att driva kvalitetsregister”.

Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA-myndigheter. Utbildningen kan också vara användbar för forskare och studenter.

Webbutbildningens innehåll

  • Om Nationella Kvalitetsregister
  • Organisation och roller
  • Juridik och etik
  • IT och visualisering av data
  • Kvalitetsregister och kunskapsstyrning
  • Forskning och industrisamverkan
  • Patienter

Webbutbildningen Om Nationella Kvalitetsregister

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!