10 februari 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

För dig som vill ansluta till
Vården i siffror eller 1177.se

Det är viktigt att vara öppen med resultat om svensk hälso- och sjukvård. Det är ett sätt att driva förändringsarbete och utveckling.

Eftersom data kan tolkas på olika sätt, är det viktigt att alltid beskriva de data som presenteras. Vilken täckningsgrad man har, om det finns bortfall, hur inrapporteringen har gått till och om det finns specifika case-mix- eller tolkningsproblem.

Att exponera det data som samlats in av vården kan bidra till högre kvalitet och bättre resultat inom både hälso- och sjukvård och omsorg.

Så ansluter du till Vården i siffror

1. Bestäm vilket data och/eller indikatorer du vill visa upp.
Ta gärna kontakt med Fredrik Westander på SKR om du vill resonera om dina mått och resultat. Särskilt relevant är det om indikatorerna tillför något nytt på området och om de stödjer en dialog kring kvalitetsförbättringar.

2. Du behöver inte bestämma hos vem eller var datat ska visas upp.
Om du lägger upp dina indikatorer som "Öppen data" kan vem som helst hämta hem dina indikatorer till sina webbplatser eller applikationer.

3. Om du vill att till exempel bara Vården i siffror, eller en region, ska få hämta dina indikatorer behöver en överenskommelse skrivas mellan CPUA för det Nationella Kvalitetsregistret eller den som ansvarar för datakällan, och den part som ska konsumera ditt data. 
De som arbetar med Vården i Siffror på SKR kan hjälpa dig med det. 

Att beskriva data / indikatorer

När du har bestämt vilka indikatorer du vill ska visas upp behöver dessa beskrivas.
Det görs med hjälp av Kvalitetsindikatorkatalogen. I den kan du se alla indikatorer som idag finns som nationella tillgängliga indikatorer.
Kontakta redaktionen för Kvalitetsindikatorkatalogen via Fredrik Westander på SKR för att få hjälp med att lägga in alla uppgifter enligt redaktionella riktlinjer.

Tekniskt införande

För att tillgängliggöra indikatorerna görs en teknisk implementation av ett så kallat tjänstekontrakt; ett tekniskt överenskommet format för överföring av data. Erfarenheten är att en anslutning kan ta en del tid, då det är flera steg som att gå igenom. Dessa införanden brukar därför bedrivas som projekt.

Kort beskrivning av teknisk implementation:

1. Implementering av tjänstekontraktet hos den part som vill visa sitt data (ert system).
Det finns idag två tjänstekontrakt för att tillgängliggöra mått och resultat.

2. Anslutning till Nationell tjänsteplattform på Inera AB i testmiljö

  • För att få ansluta kräver Inera en godkänd förstudie
  • Anslutning kräver specifika certifikat till test
  • Begäran om anslutning till Ineras tjänsteplattform görs via ”Beställningsstödet”

3. Tester

4. Godkännande av tester

  • En ny förstudie lämnas in med resultatet från testerna. Även denna ska godkännas.
  • Anslutning till produktion kräver certifikat för produktion
  • Begäran om anslutning till Ineras tjänsteplattform görs via ”Beställningsstödet”

5. Anslutning till Nationell tjänsteplattform på Inera AB i produktionsmiljö

Tjänstekontrakt och nationella tjänsteplattformen

Generell information om anslutning till Nationella tjänsteplattformen. 
Kontakta gärna supporten hos Ineras anslutningsstöd vid frågor eller problem under integrationen.

Ett problem som ibland uppstår är certifikatbeställning och implementation. Beställ därför siths-certifikat i god tid.

Beskrivning av tjänstekontraktet "Get qualityreporting".
Klicka på Källkod för att komma åt beskrivningar och testsuiter.

Projekt "Primärvårdskvalitet"

Om ditt kvalitetsregister ingår i projektet ”Primärvårdskvalitet” ska du använda tjänstekontraktet ”Get distrebuted”.

Om du inte ingår i projektet ”Primärvärdskvalitet” behöver man ta ställning till vilket av tjänstekontrakten som är relevant för ditt data.
Ta kontakt med Anders Ferrari på SKR för en sådan dialog.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!