Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Att söka och redovisa medel

Här finns aktuell information om tidplanen för medelstilldelning inför 2021 samt rapportering och ansökningsprocess inför 2022.

Övergripande tidplan 2020

September - oktober
Expertgruppen fastställer sitt förslag till bedömning och fördelning av medel.

19 - 20 november
Samverkansgruppen möts och fastställer bedömningar och fördelning av medel till registren. Detta utgör beslutsunderlag till Ledningsfunktionen.

Början av december
Ledningsfunktionen fattar det slutgiltiga beslutet om medelstilldelning inför 2021.

December
Tilldelningsbesluten skickas ut till registerhållare samt CPUA-myndigheten under förutsättning att SKR och staten träffat en överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister för 2021.

Övergripande tidplan 2021

Inför 2021 planeras att redovisningar och granskningar kommer att ske enligt nedan. Observera att vissa justeringar kan komma att göras.

Januari-mars
Ett nytt system för redovisning och ansökan lanseras. Alla registerhållare kommer uppmanas att gå in i systemet och uppdatera de uppgifter som tidigare funnits i registerprofilen. Stödfunktionen informerar löpande.

1 mars
Första redovisningen ska vara inlämnad. Redovisningen kommer att ändras från och med 2021 och frågorna kommer uppdateras.

Våren/sommaren
Expertgruppen arbetar med granskning av respektive Nationellt Kvalitetsregister

6 september
Redovisning, budgetäskande för 2022 inklusive årsrapport och innevarande ekonomisk årsprognos ska vara inlämnad.

September - oktober
Expertgruppen fastställer sitt förslag till bedömning och fördelning av medel till Nationella Kvalitetsregister.

November
Samverkansgruppen fastställer bedömningar och fördelning av medel till Nationella Kvalitetsregister. Detta utgör beslutsunderlaget till Ledningsfunktionen.

Början av december
Ledningsfunktionen fattar det slutgiltiga beslutet om medelstilldelning inför 2022.

December
Tilldelningsbesluten skickas ut till registerhållare samt CPUA-myndigheten under förutsättning att SKR och staten träffat en överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister för 2022.

Nytt redovisnings- och ansökningssystem

Stödfunktionen byter redovisnings- och ansökningssystem. Det kommer att vara i drift under våren 2021. I samband med detta görs en revidering av alla uppgifter som redovisas.

När systemet lanseras kommer Stödfunktionen att erbjuda utbildning och stöd i användandet för registerhållare.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!