1 februari 2021
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Den här guiden innehåller råd och tips för de kvalitetsregister som vill arbeta med kliniskt förbättringsarbete.

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Skriften sammanfattar de viktigaste råden till kvalitetsregister som vill utveckla sitt register till ett attraktivt och användbart verktyg för kliniskt förbättringsarbete med syftet att öka patientnyttan.

Guiden är avsedd att ge vägledning och inspiration genom att presentera samlade erfarenheter från förbättringsarbeten kopplade till kvalitetsregister.

Syftet är att kvalitetsregister ska bli mer användbara i lokalt, kliniskt förbättringsarbete med fokus på patientnytta. Guiden är framtagen av Registercentrum i samverkan.

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete, 4 MB (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!