Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Patientinformation vid forskningsstudier

Här hittar du länkar och information som stöd för att utveckla studiespecifik patientinformation.

Om patientens samtycke i Patientlagen

Patienlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Kapitlel 4 beskriver reglerna kring samtycke.

Patientlag (2014:821), Sveriges Riksdag

Krav på information som ska lämnas till patienter och brukar före registrering

Det är ett viktigt lagkrav att varje patient inom den allmänna hälso- och sjukvården eller brukare i den kommunala hälso- och sjukvården får information före registrering i ett Nationellt Kvalitetsregister. Informationen ska vara tydlig och möjlig att ta till sig.

Stöd för information till patienter och brukare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!