24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Resursåtgång och organisation

Validering ska ses som en naturlig och integrerad del i registerarbetet. Det medför att budget ska göras med valideringsarbetet i åtanke. Valideringsarbetet bör också inkluderas vid anslagsansökningar.

Generellt gäller att en hög grad av manuell inblandning i valideringsprocessen leder till höga kostnader, vilket givetvis påverkar valet av insatser. Att avstå helt från validering är dock inget alternativ eftersom detta medför både att registrets trovärdighet kan ifrågasättas och att anslagsansökningar kan påverkas.

Monitoreringsarbetet utifrån ett exempel från Swedeheart

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!