24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kontroll av valideten i inskickade och inmatade data

Syftet med validering av datakvaliteten i registret var att undersöka hur väl våra inmatade data stämmer med verkligheten.

På det sättet kan registret bilda sig en uppfattning om säkerheten i överlevnadsanalyserna och huruvida uppgifterna är så bra att de kan användas för tillförlitliga statistiska analyser och processmått.

Uppgifter jämförs

Valideringen har pågått sedan 2011 genom att man årligen valt ut 5-10 sjukhus för granskning. Dessa kliniker ombeds att, från ett specifikt datum och framåt, ta fram relevanta data för 25 konsekutivt utförda knäprotesoperationer (primäroperationer och revisioner) från deras elektroniska och/eller pappersjournaler (inkl. operationsberättelse och anestesijournal).

Ett besök på kliniken görs sedan där registerpersonal tillsammans med klinkens kontaktsekreterare/kontaktläkare fyller i registrets inrapporteringsformulär på nytt, men nu med data hämtade på plats från klinikens handlingar.

Uppgifterna jämförs med originalformuläret som skickades till registret samt med de uppgifter som centralt är inmatade i registret. Hittills har 28 kliniker kontrollerats och man har mycket hög datafångst och mycket hög validitet av grunddata (operationsdatum, sjukhus, sida, diagnos, artikelnummer, lotnummer, ASA grad, BMI, bentransplantation, navigation, minimal invasive surgery). Resultaten av varje års validering redovisats i registrets årsrapporter.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!