24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Validering utifrån fyra kvalitetsdimensioner

Valideringen syftar till att förbättra datakvaliteten i det Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.

Resultaten från studien kommer att användas som underlag för till exempel:

  • Revidering av formulär och manual för inrapportering
  • Utbildning av inrapportörer
  • Ombyggnad av registret

Nationell validering

En nationell validering av registret utfördes, utifrån de fyra kvalitetsdimensionerna: inrapporteringshastighet, täckningsgrad, jämförbarhet och validitet. Den manual som Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) har tagit fram har använts som stöd i arbetet.

I analys av inrapporteringshastighet ingår samtliga patienter med nydiagnostiserad bröstcancer 2013. Täckningsgraden har beräknats för de senaste fem åren. Jämförbarheten utvärderades utifrån de dokument för registrerings- och kodningsrutiner som var aktuella under 2013.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!