24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Monitoreringsprocessen

Kort samman­fattning hur monitorerings­­arbetet fungerar, exempel från Swedeheart.

Nu arbetar sju monitorer deltid med monitorering. En av dessa är samordnare. Det är tänkt att man ska hinna monitorera samtliga sjukhus inom 2 år. Vilka variabler som ska monitoreras bestäms av respektive arbetsgrupp.

För närvarande monitoreras Swedeheart delregisterna Riks-hia + SCAAR, från 2015 förhoppningsvis även Sephia.

  • SCAAR: 20 Angio/PCI granskas vilket ger ca 80 variabler/patient (ca 1600 totalt).
  • RIKSHIA: 30 Vårdtillfällen granskas vilket ger ca 65 variabler/patient (> 2000 totalt).

Samordnaren för­bereder och samman­ställer

Samordnaren förbereder monitoreringsunderlag för varje enhet. Varje monitor ser till att få inbjudan från sjukhuset, sekretessförbindelse påskriven, tillgång till EPJ samt ordnar med resa/boende under sin monitorering för att sedan:

  • Genomföra monitorering ute på sjukhuset.
    Tidsåtgång på sjukhuset: ca 2-3 dagar för HIA + 1 dag för PCI.
  • Efter monitoreringen ge en snabb Feedback av resultatet till sjukhuset.
  • Sammanställa resultat i excelfil.
  • Skicka Excelfilen till samordnaren som sammanställer resultatet i Excelformat.
  • Samordnaren sammanställer resultaten i en Powerpointfil.
  • När monitorn får tillbaka resultaten skickas PPt-filen samt en generell sammanfattning (A4 i Word) till sjukhusansvariga för respektive register.

Möjligt att göra en nationell samman­ställning

Alla monitoreringsresultat sparas hos samordnaren för att kunna göra en nationell sammanställning. Från 2015 är målet att alla resultat ska sammanställas av den monitor som gjort monitoreringen .

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!