24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Validering av TIA i Riksstroke

En transitorisk ischemisk attack (TIA) är definierat som ett neurologiskt bortfall med plötslig debut som varar mindre än 24 timmar och som är orsakad av en syrebrist i hjärna eller öga (cerebral eller retinal ischemi).

Bakgrund

En TIA indikerar en hög risk för efterföljande stroke och därmed hög risk för allvarlig bestående funktionsnedsättning. Risken att TIA följs av stroke är störst de närmaste dagarna efter TIAn. Studier har visat att snabb utredning och behandling av TIA-patienter minskar risken för efterföljande stroke med upp till 80 % (relativ riskreduktion).

För att skapa förutsättningar för förbättrad omhändertagande av TIA-patienter startade RIKSSTROKE 2011 en nationell databas för TIA där alla svenska akutsjukhus har möjlighet att registrera patienter med diagnosen TIA (RIKSSTROKE-TIA). 59 av 75 akutsjukhus i Sverige har bidragit under de första 2,5 åren och registrerat över 17000 patienter.

Syfte

Syftet med projektet är att validera diagnosen TIA genom en detaljerad journalgranskning av två oberoende granskare av ett representativt urval av patientjournaler från registret.

Effektmål

Effektmålet är att förbättra diagnostisk precision av TIA i registret, och återföra felkällor till klinikerna som handlägger och registrerar TIA-patienter.

Projektmål

Projektmålet är att validera databasen RIKSSTROKE-TIA för att kunna utnyttja data från registret. Två oberoende granskare granskar avidentifierade journaler av 30 patienter från 6 olika sjukhus (totalt 180 patienter) som har registrerats med diagnosen TIA.

Patienterna har slumpmässigt valts ut från tidsperioden juli 2011 till juni 2012; den totala studiegruppen har en fördelning avseende kön och ålder som motsvarar hela populationen i RIKSSTROKE-TIA under motsvarande tidsintervall.

Målet med projektet är att kartlägga antalet patienter där diagnosen är sannolikt korrekt, osäker, eller felaktig, att bestämma graden av överensstämmelse mellan bedömarna, och att identifiera orsaker till att TIA-diagnosen bedömts som osäker eller felaktig.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!