24 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Verktyg för validering

Epidemiologi och Registercentrum Syd (ERC Syd) har utvecklat en delvis automatiserad procedur som baseras på urvalsmetodik och som minimerar det nödvändiga manuella arbetet.

Med hjälp av urvalsmetodik väljs ett slumpmässigt stickprov ut av registret. Antalet felregistrerade data i stickprovet räknas fram och resultaten extrapoleras till hela registret.

ERC Syd har tidigare utvecklat en server ”Centurion” för att komma åt registerdata från olika plattformar på ett säkert sätt. Centurion har använts bland annat för att skicka automatiska rapporter till olika registerhållare. Under projektet har vi använt Centurion för att komma åt data och för att kommunicera resultaten till registerhållaren.

Valideringsprocesen kan indelas i flera steg

  1. Registerhållaren ger antal förväntade felaktiga data.
  2. Registerhållaren bestämmer vilken tolerans han/hon vill att den förväntade felaktiga datan ska ha.
  3. Beräkning av stickprovstorlek.
  4. Sammanställning av stickprovet.
  5. Kontrollen mot journalen
  6. Beräkningar av antal felaktiga data.

Det är en delvis automatiserad process som innehåller få arbetsmoment för både registercentra och register. Manuellt arbete behövs i början av valideringsprocessen för att stödja registerhållaren i att estimera antalet förväntade felaktiga data och toleransnivån. Kontrollen av stickprovet mot journalen kräver manuellt arbete från registrets sida. När registerhållaren skickar tillbaka resultatet av kontrollen mot journalen krävs att ERC Syd tar emot filen och lägger det på Centurion. Alla andra arbetsmoment är automatiserade.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!