20 oktober 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Webbutbildning

OBS! Webbutbildningen liksom denna sida är under uppdatering!

Utbildningen är tänkt att ge en helhetsbild och vara en resurs i det dagliga arbetet med kvalitetsregister. Du kan själv välja när du vill gå utbildningen och vilka delar du vill
fördjupa dig i.

Utbildningen Att driva kvalitetsregister, (nytt fönster)

Utbildningens fokusområden

Utbildningen består av sex områden med olika fokus som tillsammans lyfter det viktigaste att ha koll på i registerarbetet, samt en fördjupningsdel.

  • Finansiering. Vem finansierar ett kvalitetsregister och hur går det till? Från ansökan till Nationella Kvalitetsregister till samverkan med industrin.
  • Regelverk. Vilka regelverk styr vad ett kvalitetsregister får och inte får göra? Vanliga frågor och svar kring att inhämta, skydda och använda data.
  • IT. Vad krävs av ett kvalitetsregisters IT-tjänster? Om registrets egna och andra tjänster inom vården samt kommande utmaningar.
  • Roller och ansvar. Hur är Nationella Kvalitetsregister organiserade? Om vem som gör vad och det stöd som finns att få.
  • Data. Vad krävs för att er data ska hålla god kvalitet? Om vad som krävs av er för att skapa trovärdighet och användbarhet i registstrets data.
  • Det praktiska arbetet. En checklista för att få bättre kontroll på vad som ska genomsyra ert praktiska arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!