10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Äldre män med avancerad prostatacancer underbehandlas

Forskning baserad på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) visar att många i övrigt friska män i åldern 70-80 år med lokalt avancerad prostatacancer inte får botande behandling. Detta trots att de har lika lång förväntad kvarvarande livstid som yngre män med annan sjuklighet.

Porträtt av Ola Bratt.

Ola Bratt.

Den botande behandling som har bäst dokumentation vid lokalt avancerad prostatacancer är strålbehandling i kombination med hormonbehandling. Men en ny studie baserad på data från NPCR, ledd av docent Ola Bratt, urolog vid Oxfords universitetssjukhus, visar att alla män inte får adekvat behandling.

– Vi har jämfört två patientgrupper med lokalt avancerad prostatacancer: i övrigt friska män i åldern 70-80 år och yngre män som även har andra sjukdomar. Båda grupperna hade samma förväntade kvarvarande livstid. Ändå var det en lägre andel av den äldre, friskare gruppen som erbjöds botande behandling, säger Ola Bratt.

Hälsa viktigare än ålder

Anledningen till att för övrigt friska män över 70 år underbehandlas är sannolikt att läkarna underskattar hur länge de skulle leva om man botade deras prostatacancer.

– Behandlingsbeslutet verkar gå mer på patientens ålder än på hans förväntade kvarvarande livstid, säger Ola Bratt.

Ola Bratt uppmanar därför urologer och onkologer att fästa mer uppmärksamhet på patientens totala hälsotillstånd och inte låta patientens ålder styra behandlingen.

NPCR kan förbättra behandlingen

Pär Stattin, professor i urologi vid Umeå universitet och registerhållare för NPCR, anser att kvalitetsregistret spelar en central roll i det fortsatta arbetet.

– NPCR ger information som hjälper till att förbättra behandlingen av lokalt avancerad prostatacancer i alla åldrar, säger Pär Stattin.

Porträtt av Pär Stattin.

Pär Stattin.

I ”Koll på läget”, en online-rapport från NPCR till de svenska urologienheterna, redovisas enheternas handläggning av prostatacancer. De jämförs också med andra enheter och genomsnittet i Sverige.

– Flera kvalitetsindikatorer i ”Koll på läget” handlar om utredning och behandling av lokalt avancerad prostatacancer, till exempel andelen män som genomgår skelettundersökning inför behandlingsbeslut, något som alltid ska göras för denna patientgrupp. En annan åtgärd som syftar till bättre behandlingsbeslut och som också registreras är om patientens behandling diskuterats av urologer och onkologer på multidisciplinär konferens, säger Pär Stattin.

Botande behandling allt vanligare

Den kontinuerliga registreringen i NPCR visar att utvecklingen ändå går åt rätt håll.

– En allt större andel av patienterna med lokalt avancerad prostatacancer får en behandling som syftar till bot. Detta gäller män i alla åldrar, men framför allt i övrigt friska män i 70-årsåldern, säger Pär Stattin.

– Nu måste vi se till att denna goda trend fortsätter, avslutar Ola Bratt.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Referenser:
Bratt O et al, Undertreatment of Men in Their Seventies with High-risk Nonmetastatic Prostate Cancer, Eur Urol.2015

 

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!