10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Artros lindras med hjälp av kvalitetsregister

Artrosskolor hjälper patienter att hantera sin sjukdom. Resultatet av utbildningen förs in i ett kvalitetsregister och statistiken är ett väldigt viktigt underlag i arbetet med att utveckla artrosvården. Registerdata visar att Gotland har lyckats särskilt väl. Nu sprids erfarenheter därifrån vidare.

Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen. För att minska sjukvårdskonsumtion och sjukskrivning och öka patienternas livskvalitet och aktivitetsnivå, anordnas artrosskolor.

Artrosskola

Foto: Kristin Lundström

– Artrosskolan är evidensbaserad och lär deltagarna att leva med sin sjukdom: Vilka är riskfaktorerna? Hur kan man hantera sjukdomen och hjälpa sig själv? Teori kompletteras med ett individuellt anpassat träningsprogram, berättar Carina Thorstensson, registerhållare för kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.

Artrosskolorna gör stor nytta

Efter avslutad artrosskola får patienterna fylla i ett formulär med frågor, bland annat om upplevd smärta, fysisk aktivitet och läkemedelskonsumtion. Uppgifterna förs in i BOA-registret, och statistiken där talar sitt tydliga språk: Artrosskolorna gör väldigt stor nytta.

Porträtt av Carina Thorstensson.

Carina Thorstensson.

– Deltagarnas fysiska aktivitet ökar och deras hälsorelaterade livskvalitet förbättras efter avslutad artrosskola. De har mindre ont och mår generellt bättre, berättar Carina Thorstensson.

Artrosskolor finns i alla Sveriges landsting och regioner. En region som har lyckats särskilt väl är Gotland, där såväl smärta som läkemedelsförbrukning har minskat mer än på andra håll.

– Vi har tittat på siffrorna i registret, konstaterat vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Sedan har vi genomfört förändringar utifrån det, berättar Gittan Wegelius, fysioterapeut och ansvarig för artrosskolorna inom primärvården på Gotland.

Stort mandat möjliggör snabba förändringar

Gittan Wegelius har ett samordningsuppdrag, vilket innebär att hon ser till att alla kollegor jobbar med artrosskolorna på samma sätt. Hon har också mandat att genomföra förändringar.

– Om vi behöver göra justeringar, små eller stora, kan vi göra det väldigt fort. Vi behöver inte vänta ett halvår. Det ser jag som en framgångsfaktor, avslutar Gittan Wegelius.
Gotland jobbar nu med att dela med sig av sina erfarenheter till övriga landet. Bland annat berättar de om sitt arbetssätt på en förbättringsdag med fokus på den nationella artrosvården.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!