10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Bättre kvalitet på primärvårdens demensutredningar

Med hjälp av Svenska Demensregistret har primärvården höjt kvaliteten på sina demensutredningar. Medvetenheten om vad man bör göra för patienter med demens har ökat. Fler identifieras och fler kan få adekvat behandling och rätt stöd.

I Svenska Demensregistret, förkortat SveDem, samlas data om utredning, vård och behandling av patienter med demens. Många kan både utredas och behandlas i primärvården och under 2012-2014 har implementeringen av SveDem i primärvården gått snabbt. Detta tack vare att SveDem fick del av en satsning från regeringen på de mest sjuka äldre.

Maria Eriksdotter.

Maria Eriksdotter.

– Vi fick en extra skjuts. Bland annat kunde vi anställa sjuksköterskor som regionala koordinatorer som för ut SveDems budskap och implementerar registret i primärvården, berättar Maria Eriksdotter, högst ansvarig för SveDem och professor i geriatrik på Karolinska Institutet och Ann-Katrin Edlund, landskoordinator för SveDem.

Enkla tester

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska man om man misstänker minnesproblem göra vad som kallas en basal demensutredning. I den ingår bland annat den enkla undersökningen Minimental test. Patienterna får till exempel frågor om vad det är för veckodag och var de befinner sig.

I den basala demensutredningen ingår också ett klocktest. Då ber man patienten rita en urtavla och sätta dit visare som anger att klockan är tio över elva. Även en datortomografiundersökning av hjärnan ingår.

Siffror i SveDem visar att primärvården har höjt kvaliteten på sina demensutredningar. Av de patienter som får en demensdiagnos på en vårdcentral har idag 68 procent genomgått en basal demensutredning. 2011 var andelen 46 procent. 90 procent har fått göra ett klocktest. 2011 var det 69 procent. Andelen patienter som får en ospecificerad demensdiagnos, demens UNS, har minskat. 2011 fick hälften av patienterna en sådan diagnos. Idag är det en knapp tredjedel.

Högre kunskapsnivå

Kunskaperna om utredning, diagnostik och vård av demens har höjts i primärvården. I slutänden innebär det att fler patienter kan få rätt läkemedel, rätt stödinsatser och meningsfull sysselsättning dagtid

– Data i SveDem visar tydligt att primärvården har gjort ett fantastiskt arbete för att förbättra demensvården i landet, säger Maria Eriksdotter.

Uppskattningsvis finns knappt 40 procent av Sveriges demenspatienter med i SveDem. Registret är nu en av världen största datakällor vad gäller utredning, vård och behandling av personer med demenssjukdom och möjligheterna till forskning utnyttjas flitigt.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!