10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Färre ögonundersökningar på för tidigt födda

Ögonsjukdomen ROP drabbar den omogna näthinnan hos för tidigt födda barn och kan i värsta fall leda till blindhet. Tack vare kvalitetsregistret SWEDROP har man lyckats dra ner på antalet undersökningar för att upptäcka ROP med 10 procent. Det innebär sparade resurser för landets sjukhus och minskat obehag för barnen.

Bild på för tidigt född bebis.

ROP, Retinopathy of Prematurity, är en ögonsjukdom som orsakas av att omogna blodkärl växer på ett felaktigt sätt, vilket kan ge upphov till blödningar och i värsta fall avlossad näthinna. ROP drabbar drygt 200 barn varje år i Sverige. Lätt ROP brukar gå tillbaka av sig själv. Svår ROP, som innebär en risk för näthinneavlossning, kan i de flesta fall behandlas framgångsrikt med laser.

Ju tidigare barnet är fött, desto större är risken att det drabbas av ROP. För att upptäcka sjukdomen görs veckovisa ögonundersökningar från att barnet är en månad gammalt fram till det datum då det egentligen skulle födas

– ROP är en omogenhetssjukdom, och har man inte fått sjukdomen när man är fullt mogen finns det ingen risk för att utveckla den, säger Gerd Holmström. Hon är ögonläkare och professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala samt registerhållare för SWEDROP, som är ett biregister till Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister, SNQ.

Tidskrävande ögonundersökningar

Ögonundersökningarna görs på nyföddhetsavdelningarna och är relativt tidskrävande. På Akademiska sjukhuset är rutinen att Gerd Holmström och hennes kollegor varje torsdag undersöker alla barn som riskerar att utveckla ROP, eller som har utvecklat sjukdomen och behöver följas upp eller behandlas. Barn med svår ROP undersöks två gånger per vecka.

– Vi tar med oss en korg med en huvudburen lampa och ett förstorande luppglas. Dessutom har vi en stor kamera, för att kunna fotografera och dokumentera näthinneförändringarna hos de barn som har börjat utveckla ROP. Undersökningen är inte smärtsam i sig, men barnet måste vara alldeles stilla och det kan vara obehagligt att bli fasthållen, säger Gerd Holmström.

Numera undersöks färre barn

Tidigare undersöktes alla barn i Sverige som var födda före mognadsvecka 32. Med hjälp av data från SWEDROP kunde man konstatera att det bara var de mest prematura barnen som riskerade att utveckla behandlingskrävande ROP. Det gjorde att man kunde sänka gränsen för ögonundersökningar till att endast innefatta barn som är födda före vecka 31.

– En sänkning med en vecka har faktiskt större betydelse än man kan tro. Nationellt innebär det 10 procent färre ögonundersökningar, vilket gör en stor skillnad för oss ögonläkare i vår vardag. Det känns även bra att inte behöva utsätta små barn för undersökningar i onödan, avslutar Gerd Holmström.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!