14 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Förbättrad överlevnad vid äggstockscancer

Överlevnaden för patienter med äggstockscancer har förbättrats avsevärt i Västsverige. Här har man, med stöd av kvalitetsregisterdata, centraliserat operationer av avancerad äggstockscancer till ett universitetssjukhus. Denna modell håller nu på att sprida sig i landet.

Behandlingen av äggstockscancer, livmoderkroppscancer, livmoderhals- och vaginalcancer och vulvacancer registreras i Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Registret är pådrivande när det gäller förbättringar av vården. Inte minst handlar det om att minska väntetiderna till behandling.

Äggstockscancer farligast

Av de fyra cancerformerna är det äggstockscancer som har högst dödlighet. Patienter med avancerad äggstockscancer har tumörvävnad i form av små knottror i hela buken. 2009 började man på Sahlgrenska använda en ny metod med mer extensiv kirurgi.

Porträtt av Pernilla Dahm Kähler.

Pernilla Dahm Kähler.

– Forskning visar att om man tar bort alla för ögat synliga knottror i hela buken inklusive den övre delen så ökar överlevnaden markant, säger Pernilla Dahm Kähler, sektionschef för gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska och ansvarig för delregistret för äggstockscancer.

De här typen av operationen kräver skicklighet av kirurgen och för att nå dit behöver man operera ett tillräckligt antal patienter per år. 2010 visade kvalitetsregisterdata att Sahlgrenska lyckades få fler patienter tumörfria än andra sjukhus i Västra Götaland och norra Halland. Med dessa data som grund beslutades att de andra sjukhusen skulle börja skicka sina patienter till Sahlgrenska för operation.

Bättre treårsöverlevnad

I registret anger de opererande läkarna om de lyckats ta bort all synlig tumörvävnad i buken eller inte. Detta är en subjektiv bedömning. Det verkligt intressant blev nu att se om denna subjektiva bedömning korrelerade med överlevnaden hos patienterna i registret. Kvalitetsregisterdata visade snart att överlevnaden var signifikant bättre för dem som blev helt fria från synlig tumörvävnad jämfört med dem som inte blev det. Treårsöverlevnaden för hela patientgruppen med avancerad äggstockscancer ökade också betydligt. Före centraliseringen var den 44 procent och efter centraliseringen 65 procent.

Pernilla Dahm Kähler som hade trott på och kämpat för centraliseringen blev lättad när hon såg svart på vitt att den gav resultat.

– Jag blev jätteglad för patienternas skull. Det är skönt att se i data att det faktiskt går att göra något bra för patienterna, säger hon.

Den framgångsrika centraliseringen i Västsverige får nu efterföljare i övriga landet.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!