10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Förbättringar börjar synas i den förebyggande hjärtinfarktvården

Den akuta hjärtinfarktvården i Sverige håller mycket hög kvalitet och har uppmärksammats internationellt. Sämre har det varit med de insatser som ska förhindra att patienterna får nya hjärtinfarkter, den sekundärpreventiva vården. Men nu börjar förbättringar synas även här.

Sjuksköterska mäter blodtrycket på en patient.

Det nationella kvalitetsregistret Swedeheart har ett kvalitetsindex som rankar landets sjukhus när det gäller hjärtinfarktvård.

– I takt med att vi har publicerat data öppet på sjukhusnivå så har vi sett en väldigt snabb förbättring av den akuta vården. Det har inte gått lika fort för sekundärpreventionen, utan det stod still och stampade under ett antal år, säger Kristina Hambraeus, verksamhetschef på kardiologkliniken i Falun.

Kristina Hambraeus är ansvarig för delregistret SEPHIA inom Swedeheart. Syftet med SEPHIA är att förbättra sekundärpreventionen. Sverige ligger ganska bra till vid internationell jämförelse när det gäller sekundärpreventionen, men det betyder inte att man kan vara nöjd.

Ökat fokus på sekundärprevention

2011 lyfte Swedeheart in fem sekundärpreventiva kvalitetsindikatorer i sitt kvalitetsindex som ett sätt öka uppmärksamheten på området och få saker att börja hända.

Porträtt av Kristina Hambraeus.

Kristina Hambraeus.

– Det är egentligen nu under de sista två åren vi har sett att resultaten börjar bli bättre. Framför allt är det så att alla sjukhus har valt att vara med i SEPHIA, säger Kristina Hambraeus.

Störst förändring syns när det gäller blodfettsbehandling. Andelen patienter som nådde målvärdet steg från 31 procent 2012 till 46 procent 2014. Blodtrycksbehandlingen har också förbättrats. Andelen som nådde målvärdet steg från 65 procent 2012 till 70 procent 2014. Andelen rökare som slutat ökade blygsamt från 55 procent 2012 till 57 procent 2014

Något större förbättring syns när det gäller andelen som deltog i träningsprogram. 2012 var det 40 procent och 2014 46 procent. Det är svårt att få människor att ändra levnadsvanor. Förändringarna går långsamt och det är stora skillnader mellan sjukhus

Sjukhus som satsar lyckas bra

Tidigare var det oftast små sjukhus med väldigt engagerad personal som lyckades bäst med sekundärpreventionen. Nu når även en del stora sjukhus mycket goda resultat. Swedeheart skapar möjligheter för de sjukhus som lyckas bäst att dela med sig av sina erfarenheter på olika möten och sammankomster.

– Det är sjukhus som har haft starkt fokus på det här och som verkligen har bestämt sig för att koncentrera sig på att få bra resultat och satsa resurser på det, säger Kristina Hambraeus.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!