Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Förbättringsprojekt med lyckade resultat

Många förbättringsprojekt runt om i landet har gett goda resultat. Här är artiklar som berättar om några av dem.

Gratis provtagning får unga tjejer att ta cellprov

Resultat från Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention har visat att deltagandet i gynekologisk cellprovtagning varit lägst i landet bland kvinnorna i Kronobergs län. Men under en period på sex månader ökade antalet 23-åringar som gick till gynekoligisk cellprovtagning med 59 procent jämfört med samma period året innan. Och anledningen till ökningen verkar vara att testet är gratis för alla 23-åringar i Kronoberg sedan i maj 2014.

Läs mer på landstinget i Kronobergs webbplats

"Det handlar om att läka sår och inte bara lägga om"

Linda Jervidal, distriktssköterska på sårmottagningen på Frösö hälsocentral, har genom sitt arbete och sin specialistkompetens förbättrat bensårsvården i Östersunds kommun och i primärvården. Läs intervjun med Linda och om arbetet som handlar om att kapa kostnader och minimera lidande. Om vikten av att göra rätt, och att göra rätt så tidigt som möjligt.

Det handlar om att läka sår och inte bara lägga om, Region Jämtland Härjedalen

CSK i topp när det gäller kolorektal cancerkirurgi

Centralsjukhuset i Kristianstad har nått mycket goda resultat när det gäller kolorektal cancerkirurgi, enligt data som har publicerats i de nationella kvalitetsregistren för cancer i ändtarm och tjocktarm. Läs mer om hur kvalitetsregister används för att förbättra och följa upp behandlingar och resultat.

Kolorektalcancervården i nordöstra Skåne i Sverigetopp, pressmeddelande

​Lyckade insatser i demensvården

Annika Lönnroth och Christina Garneij, båda specialistsjuksköterskor inom demens, arbetar tillsammans för att förbättra demensomvårdnaden i Västernorrland. De håller kurser för att sprida sin kunskap och sina metoder, och utbildar i hur BPSD-registret kan användas som ett verktyg i demensomvårdnaden. Läs artikeln som handlar om att se personen bakom sjukdomen, och om hur oro, ångest och aggressivitet hos demenssjuka patienter kan minskas, ofta med enkla medel.

Lyckade insatser i demensvården, Tidningen-Ångermanland

​Goda exempel från Senior alert

På kvalitetsregistret Senior alerts webbplats kan du läsa flera goda exempel på hur registerarbete används för kvalitetsförbättring och uppföljning inom äldrevården.

Goda exempel, Senior alert

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!