7 september 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Högre ålder hos mamman mindre problem vid IVF

Högre ålder hos mamman är inte en lika uttalad riskfaktor vid assisterad befruktning som vid spontan. Detta visar en ny nordisk kvalitetsregisterstudie. 40 000 graviditeter efter assisterad befruktning och 260 000 spontana graviditeter ingick i studien.

En så här stor studie skulle vara omöjlig att genomföra till en rimlig kostnad utan kvalitetsregister. I Sverige användes data från Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning och från det medicinska födelseregistret. Motsvarande norska och danska data ingick också. Bara graviditeter med ett barn fanns med.

Sedan tidigare vet man att graviditeter efter assisterad befruktning är mer riskfyllda än spontana graviditeter. Högre ålder hos kvinnan är en riskfaktor vid båda typerna av graviditeter. Men riskerna med högre ålder hos mamman visade sig i den nya studien vara mindre uttalade vid assisterad befruktning än vid spontan.

Porträtt av Anna-Lena Wennberg

Anna-Lena Wennberg

– Även om risken för komplikationer ökar med ökande ålder i båda grupperna så ökar den inte mer i IVF-gruppen än för spontan graviditet, tvärtom, säger Anna Lena Wennberg, medicine doktor och verksamhetschef på Nordic IVF Center i Göteborg.

Till exempel ökade risken att barnet skulle födas för tidigt (före vecka 37) vid spontan befruktning om mamman var över 35. Däremot sågs ingen riskökning hos mammor över 35 vid assisterad befruktning. Risken för låg födelsevikt hos barnet följde samma mönster.

– Jag tycker det känns betryggade att IVF-graviditeter i högre ålder inte verkar vara mer riskfyllda än spontana graviditeter, säger Anna Lena Wennberg.

Forskarna vet inte varför det är så här, men det skulle kunna vara en effekt av att kvinnor i högre åldrar som får assisterad befruktning generellt är friskare än jämngamla kvinnor som blir spontant gravida.

– De äldre kvinnorna med sämst hälsa kanske helt enkelt nekas eller avstår från IVF, medan även sjuka kvinnor kan bli spontant gravida. I yngre år kanske effekten är den omvända. Unga sjuka behöver IVF, medan spontangravida är unga och friska, säger Anna Lena Wennberg.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Läs artikeln

Effect of maternal age on maternal and neonatal outcomes after assisted reproductive technology

Artikeln publicerades online i Fertility and Sterility den 9 juli 2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!