11 oktober 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Kvalitetsregisterstatistik på patientförenings hemsida

Riksät, nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, och patientföreningen Frisk & Fri har ett vinnande samarbete. Sedan i våras presenterar Riksät färsk statistik på patientföreningens hemsida.

Frisk & Fri stödjer personer med ätstörningar och deras närstående och verkar för att vården ska förbättras. Malin Sjöström, kommunikationsansvarig på Frisk & Fri, berättar att föreningen ofta kontaktas av media, forskare, studenter och andra som vill ha statistik.

– När jag hörde av mig till Riksät för jag vet inte vilken gång i ordningen för att få siffror började vi diskutera hur vi skulle kunna samarbeta. Frågorna hade ingen självklar mottagare på vårt relativt lilla kansli och det tog ibland mycket tid för oss att leta fram de aktuella siffrorna, säger Malin Sjöström.

Nya möjligheter för utdata

Riksät som kontinuerligt arbetar med att förbättra sina utdata och hitta nya vägar att publicera dem såg en ny möjlighet. Att visa de registrerande enheterna att det faktiskt kommer ut något av deras inrapporterade data är viktigt för att motivera registreringen.

Porträtt av Sara Norring och Malin Sjostrom.

Sara Norring och Malin Sjöström.

– Vad jag vet så kämpar alla register med detta. Att vi via Frisk & Fris hemsida kan visa att datan faktiskt har betydelse är jättebra. Vi vinner alla på detta samarbete, säger Sara Norring, registerkoordinator på Riksät.

I april 2016 lade Sara Norring och Malin Sjöström ut de första siffrorna och diagrammen på Frisk & Fris hemsida; nationell statistik över ätstörningar för hela 2015 och för årets första kvartal. De har valt vissa övergripande frågor som: Hur många är drabbade, fördelning mellan män, kvinnor och ålder och hur tillfrisknandet ser ut. Merparten av statistiken uppdaterar de manuellt var tredje månad.

Statistik som skapar nytta

Sedan Riksät som första psykiatriska register började publicera statistik på en patientförenings hemsida har efterfrågan på mer specifik utdata ökat.

– Vi får allt fler förfrågningar om att få den nationella övergripande statistiken nedbruten på till exempel län, landsting, kommun eller enhet. Och det är ju då statistiken verkligen gör nytta. Vi vill att enheterna ska bli intresserade av att använda den i sitt förbättringsarbete, säger Sara Norring.

– Och vi har sett att statistiken också har stor betydelse för patienter. Det blir lättare att motivera de ofta svårt sjuka att svara på alla frågor om sitt tillstånd vid inskrivningen när vi kan visa på hemsidan vad svaren används till, avslutar Malin Sjöström.

Eva Fohlstedt
Kommunikatör, QRC Stockholm

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!