Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Minskad dödlighet vid svår njursvikt

Risken att dö under första året i aktiv uremivård vid svår njursvikt har i Sverige minskat med 60 procent sedan 1991. Även skillnaderna mellan landstingen är små när det gäller risken att avlida inom fem år. Det visar indikatorer från Svenskt Njurregister, SNR, som är ett Nationellt Kvalitetsregister.

– Det finns en rad faktorer som förklarar den positiva utvecklingen, säger ordförande i SNR, KG Prütz. Dialysbehandlingen har blivit mer fysiologisk, eller "snällare", så att även mycket sköra individer tolererar den. Allt fler patienter når de behandlingsmål som ger förbättrad överlevnad i dialys.

Ännu en faktor är att dialyspatienterna numera erbjuds optimal behandling på hjärt-kärlområdet, på samma villkor som njurfriska.

Operation vid njursvikt.

Även utvecklingen för fungerande njurtransplantat är positiv.

– Antalet njurtransplantationer ökar blygsamt men stabilt, men framför allt ser vi att funktionstiden för de transplanterade njurarna har ökat. Båda dessa faktorer bidrar till en högre andel patienter med transplantat, i dagsläget 58 procent av alla i aktiv uremivård. Ett fungerande transplantat erbjuder nästintill normal blodrening, medan dialys är avsevärt mindre effektivt och därmed gör att kroppen åldras i förtid, säger KG Prütz.

Stora möjligheter att bli ännu bättre

Även om kvaliteten i vården av patienter med svår njursvikt har förbättrats finns det möjlighet att förbättra vården ytterligare, menar KG Prütz.

– Det finns flera utmaningar och möjligheter. Den nyligen presenterade donationsutredningen inger hopp om fler njurtransplantationer. Dialyspatienternas liv kan underlättas genom att erbjuda mer flexibel dialys, alltifrån dialys i hemmet till större möjligheter till individuellt anpassade scheman på sjukhus och fristående enheter, närmre patientens boende.

– I internationella jämförelser har Sverige i genomsnitt en hög andel patienter med hembehandling, men det finns landsting som har stora förbättringsmöjligheter.

– Men kanske allra viktigast är att våra möjligheter att förhindra uppkomsten av livshotande njursvikt blir allt bättre och att vi tillhör den handfull länder som uppvisar en positiv trend i detta avseende - vilket våra registerdata visar vid internationella jämförelser, säger han.

Diagram som visar relativ risk för död under första året i all aktiv uremivard 1991-2014. Källa: Svenskt Njurregister

Relativ risk för död under första året i all aktiv uremivard 1991-2014. Källa: Svenskt Njurregister.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!