15 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Minskad litium­förskrivning risk för bipolära patienter

Litiumförskrivningen till patienter med bipolär sjukdom har sjunkit under en följd av år. Istället har användningen ökat av preparaten lamotrigin och quetiapin som till skillnad från litium aktivt marknadsfördes under perioden.

Förändringarna kan öka risken för sjukdomsskov och självmordsförsök hos patienterna.

En ny forskningsstudie byggd på data från kvalitetsregistret BipoläR visar att litiumanvändningen sjönk under åren 2007-2013. Det gällde både patienter med bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 där manierna är lindrigare.

För kvinnorna sjönk litiumanvändningen från 64 till 53 procent. Bland män gick den ner från 71 till 59 procent. Data från patientregistret och läkemedelsregistret bekräftar bilden och enligt statistik från BipoläR fortsatte trenden under 2014.

Litium ger sannolikt bästa skyddet

Porträtt av Mikael Landén.

Mikael Landén.

Litium ger enligt befintliga evidens det bästa skyddet mot sjukdomsskov och självmordsförsök och det ska därför användas i första hand.

– När användningen av litium minskar till förmån för andra mindre beprövade läkemedel finns en risk att det går sämre för patienterna, säger Mikael Landén, registerhållare för BipoläR och professor vid Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin.

Preliminära analyser av data från BipoläR visar att personer som bor i landsting där det förskrivs mindre litium får fler skov än de som bor i landsting där litiumförskrivningen är högre.

Marknadsföringen kan spela en roll

Det kan finnas flera orsaker till att förskrivningen av lamotrigin och quetiapin ökar. Forskarna bakom studien nämner marknadsföringen. ”En möjlig förklaring är att litium aldrig aktivt har marknadsförts av läkemedelsindustrin, eftersom det är billigt och aldrig har patenterats. Som en konsekvens exponeras kliniker mindre för data och evidens som stödjer litiumbehandling jämfört med nyare mediciner.” Mikael Landén lyfter fram andra bidragande förklaringar.

– Litium passar förstås inte för alla. Vissa får biverkningar och andra mår bättre på andra preparat.

Det kräver också mer av behandlaren att skriva ut litium. Man måste göra serumkoncentrationsmätningar och årskontroller. Mikael Landén menar att det behövs mer utbildning för nya generationers psykiatrer i hur man hanterar litium. Han säger också att det här visar hur viktigt det är med kvalitetsregister.

– Snabba förändringar i behandlingar kan ju få enorm betydelse, inte bara för individer utan även för folkhälsan. Det är vår uppgift att bevaka att förändringarna går åt rätt håll.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Referens:
Changes in mood stabilizer prescription patterns in bipolar disorder Karanti, A., Kardell, M., Lundberg, U., Landén, M. Journal of Affective Disorders, 2016, 195 pp. 50-56.

Läs vidare

Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR)

I webbverktyget Psykiatrikompassen redovisas kvalitetsindikatorer för psykiatrin i hela Sverige. Här går det att se vilken nivå litiumförskrivningen ligger på i olika landsting/regioner.

Psykiatrikompassen

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!