15 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nytt smart sätt att identifiera allvarliga vårdskador

Vårdskador i samband med gynekologisk operation hamnar, som inom de flesta specialiteter, ofta under radarn. Men nu har kvalitetsregistret Gynop utvecklat en ny, smart metod som identifierar patienter med en misstänkt vårdskada. Klinikerna uppmärksammas automatiskt, vilket ger dem möjlighet att förbättra sina rutiner.

Porträtt av Mats Löfgren.

Mats Löfgren.

Av alla kvinnor som genomgår gynekologisk kirurgi drabbas cirka 3-4 procent av allvarliga komplikationer.

Det kan exempelvis vara en skadad urinledare, svåra infektioner, blodpropp, varaktig smärta eller stora blödningar. Majoriteten av komplikationerna hade kunnat undvikas. De är alltså vårdskador. Ändå är det få gynekologiska vårdskador som identifieras.

– Sannolikt uppstår tio gånger fler gynekologiska vårdskador än vad som identifieras och utreds. Vi behöver identifiera och utreda många fler, helst alla. För det är ju kunskapen om tidigare misstag som hjälper oss att utveckla nya och bättre arbetssätt, säger Mats Löfgren, överläkare i obstetrik och gynekologi på Norrlands universitetssjukhus och registerhållare för Gynop.

Samkörning med patientförsäkringen

Arbetet med att få bukt med mörkertalet började hos patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Vilka patienter hade fått ersättning för en gynekologisk vårdskada 2005-2012?

– Av de patienter som hade fått ersättning från LÖF fanns 85 procent registrerade i Gynop. När vi granskade patient- och läkarrapporterade registerdata hittade vi gemensamma faktorer, som indicerar att en vårdskada sannolikt inträffat. Den viktigaste faktorn var att läkare i en standardenkät bedömt att allvarlig komplikation hade inträffat, säger Mats Löfgren.

I nästa steg utvecklades en algoritm, det vill säga en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift. Den implementerades i IT-systemet med syfte att gå igenom hela Gynop-registret och upptäcka alla patienter som matchade de gemensamma faktorerna.

– När vi körde algoritmen ramlade det ut närmare tio gånger fler patienter än vad som hade fått ersättning från LÖF.

Röd flagga i klinikens system

Av de misstänkta vårdskadorna i Gynop-registret, som hade identifierats med hjälp av algoritmen, plockades 255 fall ut. Dessa skickades till landstingen för journalgranskning. Det visade sig att närmare 85 procent var aktuella för utredning om vårdskada.

När en patient identifieras av algoritmen uppmärksammas numera klinikerna automatiskt.

– Det dyker upp en liten röd flagga i klinikens system. Vår förhoppning är att kliniken då ska granska patientens fall, för att se om och hur man har brustit i rutinerna. Det handlar inte om att peka ut någon, utan om att förebygga felaktiga rutiner och göra vården säkrare för patienten, säger Mats Löfgren.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!