10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Ökad livskvalitet för äldre i Örebro län

Med stöd från kvalitetsregistret Senior alert har region Örebro län lyckats väldigt väl med det preventiva arbetet bland äldre. Exempelvis har det skett en markant minskning av allvarliga trycksår, som är smärtsamma för patienten och resurskrävande för vården.

En äldre kvinna gör sjukgymnastik med stöd av en terapeut.

Senior alert syftar till att minska vårdskadorna trycksår, undernäring och fall samt munohälsa och inkontinens. Genom att sätta in rätt åtgärder i rätt tid, kan problemen antingen mildras eller undvikas helt.

2010-2014 finansierade SKL och regeringen en stor satsning på förbättringar för de mest sjuka äldre. Flera kvalitetsregister fick del av satsningen, däribland Senior alert. Goda resultat har uppnåtts på många håll. En region som har lyckats väldigt väl med det preventiva arbetet är Örebro län.

– Vi har lyckats få till bra rutiner och en tydlig struktur för hur vi ska jobba. Alla vårdavdelningar har så kallade TUF-instruktörer, som är experter på det förebyggande arbetet med Senior alert. Vi har även engagerade chefer och ledningar som verkligen förstår vikten av att arbeta preventivt, berättar Margit Gehrke-Flyckt. Hon är utvecklingsledare för Sammanhållen vård och omsorg på område Välfärd och folkhälsa i Region Örebro län.

Minskad risk för undernäring och trycksår

Porträtt av Margit Gehrke-Flyckt.

Margit Gehrke-Flyckt.

Jämfört med andra regioner löper äldre patienter i Örebro län inte samma risk att drabbas av undernäring och svåra trycksår.

När det gäller trycksår finns det fyra kategorier, där kategori 1 är en rodnad och kategori 4 en djup fullhudsskada.

– Genom att arbeta enligt de processer som finns beskrivna i Senior alert har kategori 1 och 2 ökat, vilket tyder på att vi har blivit mer observanta. Kategori 3 har minskat, vilket tyder på att vi lyckas stoppa problemen i tid. Kategori 4 är oförändrad, och det beror sannolikt på att de riktigt svåra trycksåren är väldigt ovanliga och svårare att förebygga, förklarar Margit Gehrke-Flyckt.

I kommunerna sker det långsiktiga arbetet

Den långsiktiga vården och omsorgen bedrivs i kommunerna. För att skapa en helhetsbild av patienternas situation, registrerar därför både slutenvården och kommunerna i Senior alert.

– Arbetet med att registrera i Senior alert görs inte av sig själv. Vi måste bli ännu bättre på teamarbete, att fördela ansvaret på flera personalkategorier. Vi måste också orka hålla i och hålla ut. För det förebyggande arbetet ger verkligen resultat! Patienterna får en ökad livskvalitet, samtidigt som vården sparar resurser. Det är win-win, säger Margit Gehrke-Flyckt.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!