10 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Primärvården bra på blodförtunnande behandling

Sverige lyckas bra med blodförtunnande warfarinbehandling och primärvården når oväntat lika goda resultat som specialistvården. Det visar en ny forskningsstudie byggd på data från kvalitetsregistret Auricula. Utomlands är skillnaden oftast stor mellan primär- och specialistvård.

Warfarin ges framför allt till patienter som har förmaksflimmer. Syftet är att förebygga blodproppsbildning som i värsta fall kan orsaka stroke eller hjärtinfarkt. Nya blodförtunnande läkemedel är på väg in på marknaden, men warfarin används fortfarande i hög utsträckning.

Sverige i världsklass

Patienter som tar warfarin behöver regelbundet lämna blodprover för att få rätt dos. I början kan det handla om en gång i veckan och senare mera sällan. Blodproven ger ett mått på hur väl behandlingen lyckas. TTR, time in therapeutic range, visar hur stor del av behandlingstiden som en patients blodvärden ligger inom ett för individen önskvärt intervall.

Porträtt av Fredrik Björck.

Fredrik Björck.

Ju högre TTR desto bättre behandlingseffekt och desto lägre risk för komplikationer. Studien redovisar data för drygt 77 000 patienter och genomsnittligt TTR för dem var 76,5 procent, vilket är världsledande.

– Internationellt räknas det som en väldigt hög nivå för TTR, säger Fredrik Björck, strokeläkare i Sundsvall och studiens försteförfattare.
Han radar upp flera anledningar till de goda svenska resultaten.

– Det handlar nog om att vi har en väldigt väl utbyggd organisation kring warfarinbehandlingen och kanske att vi i Sverige som patienter gör som doktorn säger åt oss.

Stöd av kvalitetsregister

Kvalitetsregistret Auricula spelar också en viktig roll. De behandlande enheterna kan hålla koll på hur bra de lyckas med hjälp av registret. De får också i registret tillgång till ett digitalt doseringsverktyg som kan föreslå lämplig warfarindos. Det fungerar för patienter som redan har lämnat ett visst antal blodprover. Behandlande läkare kan välja att acceptera eller justera förslaget. Patienten får ett brev hem som talar om hur många warfarintabletter hon eller han ska ta

Primärvården lyckas väl så bra som specialistvårdens antikoagulationsmottagningar med warfarinbehandlingen, både när man ser till komplikationsfrekvens och TTR. Det kan ha betydelse för diskussioner om hur vården ska organiseras

– Det pratas ibland om att det skulle kunna finnas vinster med att centralisera vården, alltså att flytta patientgruppen från primärvården till antikoagulationsmottagningarna. Men nu kan vi visa att man får lika bra vård på en vårdcentral om den är kopplad till kvalitetsregistret, säger Fredrik Björck.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!