14 juni 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Register hjälper vården ligga steget före influensan

När svininfluensan bröt ut 2009 var ett av de största samhällshoten bristen på intensivvårdsplatser. För att stå redo inför framtida influensautbrott startade Svenska Intensivvårdsregistret och dåvarande Smittskyddsinstitutet projektet SIRI. Det hjälper sjukhusen att sätta in rätt resurser i tid.

Världshälsoorganisationen WHO klassade svininfluensan som en pandemi – den första på över 40 år. Många av de länder som drabbades hårt hade inte tillräckligt många intensivvårdsplatser.

– Här i Sverige lyckades vi hejda pandemin, i och med att mer än hälften av befolkningen vaccinerade sig. Men det var många länder som drabbades hårt, exempelvis Storbritannien, Australien och Norge. Där fick de bland annat nyttja operationssalar för att kunna ta hand om alla patienter, berättar Per Hederström, överläkare och registerhållare för Svenska Intensivvårdsregistret, SIR.

Samarbete med myndighet

I samband med svininfluensan konstaterade det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC att man behövde bli bättre på att övervaka luftburen infektion, i synnerhet svår influensa. Detta för att bättre kunna hantera framtida pandemier. Kvalitetsregistret SIR startade därför projektet SIRI (SIR-Influensaövervakning) tillsammans med dåvarande Smittskyddsinstitutet. I dag är det ett samarbete mellan SIR och Folkhälsomyndigheten.

– Syftet med SIRI är att så tidigt som möjligt identifiera en ovanlig anhopning av fall. Vi kartlägger svåra symtom och riskfaktorer, karakteriserar virus och följer belastningen inom intensivvården. Vi följer även effekter av vaccination, medicinering och andra åtgärder, för att i efterhand kunna konstatera vad som gjordes rätt och vad som gjordes fel, säger Per Hederström.

Kan rädda människors liv

Intensivvårdsavdelningarna rapporterar alltså in till SIRI, som snabbt återkopplar till vården med information om hur influensautbrottet utvecklar sig.

– Influensasäsongen löper från vecka 40 till vecka 20 varje år. Tack vare SIRI kan vi ligga steget före influensan. Avdelningarna hinner planera vården och sätta in rätt resurser i rätt tid, vilket kan rädda människors liv.

I Sverige finns 84 intensivvårdsavdelningar. Av dem rapporterar 55 in influensafall till SIRI.

– Vissa avdelningar rapporterar in först efter några dagar, ibland efter flera veckor. Utmaningen är att få alla avdelningar att rapportera in nya influensafall så snart de har fått laboratoriesvar, avslutar Per Hederström.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!