15 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Röda telefonen förbättrar prognosen vid blåscancer

Data från Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer visade att tiden mellan symtom och diagnosticerad blåscancer var lång.

För att minska tiden startades Röda telefonen, ett nummer att ringa för personer som kissar blod, vilket ofta är det första tecknet på blåscancer. Syftet var att ge patienterna diagnos snabbare.

Porträtt av Fredrik Liedberg

Fredrik Liedberg.

Varje år dör cirka 800 svenskar av cancer i urinblåsan. Sjukdomen är tre gånger vanligare hos män än hos kvinnor och de flesta som drabbas är 65 år eller äldre.

– Kunskapen om blåscancer är relativt liten, både hos professionen och hos allmänheten. Allt fler insjuknar, överlevnaden blir inte bättre och forskningsaktiviteten är låg, säger Fredrik Liedberg, urolog på Skånes universitetssjukhus och registerhållare för Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer.

Många känner exempelvis inte till att det finns en mycket stark koppling mellan blåscancer och rökning. Eller att blod i urinen är ett tydligt och tidigt symtom och att man ofta bara blöder en enda gång. Okunskapen gör att det många gånger dröjer länge innan patienten får sin diagnos. I Skåne har man angripit problemet med ett diagnostiskt snabbspår, Röda telefonen.

– Dit kan man ringa om man är över 50 år och har blod i urinen. Tanken är att patienten direkt ska få kontakt med rätt instans och genomgå ett standardiserat vårdförlopp, säger Fredrik Liedberg.

Mindre tumörer

Röda telefonen började som ett ettårigt projekt som löpte från mars 2014 till mars 2015.

– Av alla som ringde Röda telefonen under försöksperioden, 275 personer, visade sig 17 procent ha blåscancer. Hos den gruppen var den genomsnittliga tiden mellan blod i urinen och diagnos 29 dagar. Det kan jämföras med 50 dagar för blåscancerpatienter som kontaktade vården den traditionella vägen.

Den förkortade tiden mellan blod i urinen och diagnos kan ha stor betydelse för patienten.

– Patienter som ringde Röda telefonen fick en snabbare diagnos och de hade också mindre tumörer när de diagnosticerades. Generellt kan man säga att ju kortade tid mellan symtom och diagnos, desto bättre prognos, säger Fredrik Liedberg.

Lägre vårdkostnad

Snabbare diagnosticering innebär även stora vinster för vården.

– Vårdkostnaden för patienterna som ringde Röda telefonen, och därmed diagnosticerades tidigare, var 15 procent lägre än för patienterna som kontaktade vården den traditionella vägen och fick sin diagnos senare.

Projektets lyckades resultat, med bättre prognos för patienten och lägre kostnad för vården, ledde till att Röda telefonen permanentades. I dagsläget är nio kommuner i sydvästra Skåne anslutna till tjänsten.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!