14 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Sjukhus låter värdet för patienterna styra vården

Flera stora sjukhus i Sverige inför nu värdebaserad vård som styrsystem. Mätningar av både kvalitet och effektivitet är grundläggande och kvalitetsregistren får en viktigare roll. Vårdpersonal tillsammans med patientrepresentanter bestämmer vilka utfallsmått som ska följas för varje patientgrupp.

Ali Khatami är kvalitetsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som inför värdebaserad vård. Tidigare har kvalitetsregister använts för förbättringsarbeten och forskning, men nu får de en ny roll.

Porträtt av Ali Khatami

Ali Khatami.

– Nu börjar vi använda kvalitetsregistren för att styra verksamheten, säger Ali Khatami.

När värdebaserad vård införs ökar efterfrågan på kvalitetsregisterdata och samtidigt höjs motivationen hos personalen att registrera.

– Det är självklart en enorm fördel att man har tillgång till kvalitetsregister när värdebaserad vård ska införas, säger Ali Khatami.

Han betonar att det behövs snabb rapportering av resultat från kvalitetsregistren. Man kan inte styra en verksamhet med hjälp av data som är ett eller två år gamla.

Värdefullt för patienterna

Värdebaserad vård innebär att man skapar högsta möjliga värde för patienterna med de resurser man har. Det handlar om hela patientens resa genom sjukhusvården, tvärs över organisatoriska gränser. I de multidisciplinära arbetsgrupper som står för införandet finns patientrepresentanter med. De talar om vad som är värdefullt för dem.

– Det gör stor skillnad att patienterna är med. Först och främst ändras själva samtalstonen. Det påverkar också hur verksamheterna riggar sina utfallsmått, säger Ali Khatami.

Det finns många exempel på att den värdebaserade vården lett till förbättringar för patienterna på Sahlgrenska. För prostatacancerpatienterna är bland annat kontinensen ett viktigt utfallsmått och här har man gjort framsteg. Blödningarna vid förlossningar har minskat, liksom antalet kejsarsnitt. Fler höftprotesoperationer utförs och väntetiden till operation har minskat.

Personalen är entusiastisk

Ali Khatami berättar att det har varit väldigt lätt att få vårdpersonalen engagerad. Många är angelägna om att få börja med värdebaserad vård. Förklaringen är att detta handlar om det som djupast motiverar vårdpersonalen. När man en gång valde yrket var det för att man ville göra livet bättre för patienterna.

Även Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm inför värdebaserad vård. Ali Khatami tror att fler kommer att följa efter. Han tror också att nationella kvalitetsregister kommer att bli allt viktigare i framtiden för att styra vården med fokus på patienternas behov.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!