15 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Sjukskrivning vid artros varierar stort mellan landstingen

Variationerna är stora mellan landstingen när det gäller självrapporterad sjukskrivning vid knä- och höftartros. Det visar ny statistik från det Nationella Kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.

Porträtt av Carina Thorstensson.

Carina Thorstensson.

– En orsak kan vara olika rutiner i vården, säger Carina Thorstensson, ansvarig för registret.

Uppskattningar visar att ungefär var fjärde individ över 45 år har artros i någon led. Sjukdomen artros drabbar främst höfter, knän och händer med smärta och stelhet som följd.

Den bästa hjälpen är att gå i artrosskola. Här får personer med artros information om sjukdomen och individuellt anpassad träning. De lär sig hantera sjukdomen bättre, smärtan kan minska och många slipper opereras. Enligt data i det Nationella Kvalitetsregistret BOA, har artrosskola god effekt.

Få sjukskrivs på Gotland

Ackumulerad statistik visar också att andelen personer i arbetsför ålder som är sjukskrivna för höftbesvär när de kommer till den första träffen på artrosskolan, varierar kraftigt mellan olika landsting. Lägst andel sjukskrivna finns på Gotland, som har sju procent. I Jämtland är motsvarande siffra hela 21 procent.

Kvinna med artros får träning i artrosskola.

Att träna i artrosskola är den bästa hjälpen.

– Vi skulle gärna vilja gräva djupare för att hitta orsakerna till skillnaderna. Det skulle till exempel kunna handla om olika rutiner i vården, olika vårdflöden eller hur man implementerat vårdprogram.

– Men skillnaderna skulle också kunna bero på attityder. Kanske finns det ett större motstånd mot att söka vård i Jämtland, så att besvären är större när man väl kommer till artrosskolan, säger Carina Thorstensson.

Även när det gäller knäbesvär har Gotland låga siffror; andelen sjukskrivna vid första besöket är här sex procent. I Gävleborg och Uppsala är den 19 procent.

– Vården kan vara mindre benägen att sjukskriva människor på Gotland. Men det kan också finnas bra aktionsplaner där. Artros går ju inte över för att personen är sjukskriven. Sjukskrivning kan snarare vara ett tecken på att vården inte vet hur problemet ska hanteras, säger Carina Thorstensson.

Låt patienten bli delaktig

Hon tycker att det är viktigt att läkarna tänker på att en person kan sjukskrivas i sjukdomsförebyggande syfte så kort tid som några timmar de dagar i veckan som artrosskolan äger rum, så att deltagandet blir möjligt.

– Utmaningen är att i tid få patienten att fundera över vad hon eller han kan göra för att öka sina möjligheter att fortsätta arbeta, säger Carina Thorstensson.

Att artrosskolan faktiskt inverkar på sjukskrivningstalet visar ackumulerad statistik för hela riket. Av dem som var sjukskrivna för knäbesvär vid det första besöket på artrosskolan hade 25 procent kommit i arbete vid uppföljning efter ett år.

Catharina Bergsten
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!