14 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Snabb minskning av trycksår i landet

Trycksår ansågs tidigare vara oundvikliga. Numera talar många om en nollvision. Den förändrade attityden – i kombination med andra förbättringar – har lett till en dramatisk minskning av antalet trycksår. I den utvecklingen har kvalitetsregistret Senior alert haft en avgörande betydelse.

Anna Trinks, registerhållare för Senior alert.

Anna Trinks, registerhållare för Senior alert.

Senior alert syftar till att förbättra vården och omsorgen av äldre personer genom att registrera fallrisk, trycksår, onormal nedgång i vikt, munohälsa och inkontinens. Trycksår kan uppstå oerhört snabbt, ofta på mindre än en timme. Det räcker att personen hasar ner i sin stol eller rullstol för att huden på hälarna eller ryggslutet ska börja bli öm och röd. Trycksår delas in i fyra kategorier, där kategori 1 är en rodnad och kategori 4 en djup fullhudsskada.

– Ett trycksår kategori 1 kan nästa dag vara borta eller ha utvecklats till ett trycksår kategori 2. Det är därför oerhört viktigt att vara uppmärksam och kontrollera huden regelbundet, säger Anna Trinks, registerhållare för Senior alert.

Minskat lidande för patienterna

För att få en bild av hur vanligt det är med trycksår, genomför Senior alert två gånger per år en så kallad punktprevalensmätning. Samtliga kommuner som är anslutna till Senior alert bjuds då in att under en veckas tid registrera förekomsten av trycksår. Den senaste punktprevalensmätningen gjordes i oktober. Då registrerades 18 700 kontroller i totalt 143 kommuner. Resultatet visar att förekomsten av trycksår minskar snabbt.

– När vi började mäta 2011 hade 14,3 procent av de kontrollerade patienterna trycksår. Nu är vi nere på 7,5 procent. Det är en enormt positiv utveckling som besparar patienterna stort lidande, säger Anna Trinks.

En punktprevalensmätning (PPM) består av observation, riskbedömning och journalgranskning på ett strukturerat sätt och resultatet förs in på individnivå i kvalitetsregistret Senior alert.

En punktprevalensmätning (PPM) består av observation, riskbedömning och journalgranskning på ett strukturerat sätt och resultatet förs in på individnivå i kvalitetsregistret Senior alert.

Bra mat förebygger trycksår

Varför trycksåren har minskat så mycket har Anna Trinks inget entydigt svar på.

– En förklaring är att kommunerna har börjat arbeta mer strukturerat och systematiskt med trycksår. Samtidigt finns det kommuner som har förbättrat sina resultat trots att de har en relativt dålig process. En annan förklaring är ökad medvetenhet och förändrad attityd. Tidigare såg man trycksår som något man fick leva med. Numera är inställningen att trycksår går att förebygga.

Sannolikt har utvecklingen även påverkats av nya och bättre metoder både vad gäller att förebygga och behandla trycksår.

– Numera tittar man på hela människan, inte bara på huden, och det är stort fokus på mat. Huden påverkas nämligen jättemycket av hur personen äter och dricker, och nutritionsbehandling sätts in både för att förebygga och behandla trycksår, avslutar Anna Trinks.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!