30 oktober 2017
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Stor överdödlighet bland patienter med lårbensbrott

En ny studie med data från Svenska Höftprotesregistret visar att personer som bryter lårbenshalsen och får en höftprotes insatt är en mycket skör patientgrupp. Dödligheten är avsevärt högre än i en kontrollgrupp ur den övriga befolkningen.

Porträtt av Johan Kärrholm.

Johan Kärrholm.

De 24 699 patienter som ingick i studien hade fått helproteser inopererade, det vill säga proteser med både ledkula och ledskål. Varje opererad patient jämfördes med fem patienter i den svenska befolkningen med samma ålder och kön och på samma bostadsort.

De opererade patienterna löpte mer än dubbelt så hög risk att dö inom 90 dagar jämfört med kontrollgruppen. Att de hade högre dödlighet beror sannolikt inte på själva operationen, utan på att de är gamla och sjukliga.

– Det har länge varit känt att höftfraktur är typiskt en sådan skada som man drabbas av i livets slutskede, säger Johan Kärrholm, en av författarna till studien och professor vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Hög medelålder

Medelåldern i patientgruppen var strax under 80 år och många hade flera sjukdomar.

– Om man opererar dem har de en chans att klara sig. Dels får de bättre livskvalitet den tid de har kvar att leva och dels kommer de upp ur sängen, vilket har stor betydelse för hälsan. Blir de liggande, dessa sköra patienter, dör de i hög utsträckning av blodproppar och infektioner, säger Johan Kärrholm.

Studien är en del i ett större arbete med att samla evidens som kan ligga till grund för beslutsinstrument som ger vägledning om höftprotesoperationer. Med hjälp av ett beslutsinstrument kan man, grundat på data om hur det har gått för många tidigare patienter, ta mer välunderbyggda beslut om hur man ska göra med nya patienter. Det kan gälla beslutet att operera eller inte operera och också vilken typ av operation som skulle vara bäst för patienten.

Solida data krävs

För att kunna göra ett beslutsinstrument behöver man ha solida data.

– Man visste från mindre studier att den här ökade risken att dö finns för patienter med lårbensbrott, men tanken var att få robusta data att utgå från, data som kan vara ett utgångsläge för att förbättra situationen, säger Johan Kärrholm.

Forskarna undersökte också vilka egenskaper hos patienterna i den opererade gruppen som ökade risken att dö. Inte förvånande var det högre ålder, manligt kön och högre samsjuklighet, men det var också låg inkomst och låg utbildningsgrad.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Referens:
Early mortality and morbidity after total hip arthroplasty in patients with femoral neck fracture
Hailer NP, Garland A, Rogmark C, Garellick G, Kärrholm J.
Acta Orthopaedica, Volume 87, 2016 - Issue 6

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!