15 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Stor samsjuklighet vid ätstörning visar ny registerstudie

Drygt 70 procent av de patienter som har en ätstörning har också någon annan psykisk sjukdom. Främst handlar det om ångestdiagnoser och depression. Detta visar en ny studie som till stor del bygger på data i kvalitetsregistret Riksät.

Porträtt av Sara Ulfvebrand.

Sara Ulfvebrand.

I studien ingick mer än 7000 patienter över 18 år. Få män drabbas av ätstörningar. Av patienterna i studien var 97 procent kvinnor och 3 procent män. Alla behandlades på någon av de 35 specialiserade ätstörningsmottagningar som finns i Sverige.

– Studien är vad vi vet den största som är gjord på ett kliniskt sample. Vi har fått tillräckligt stora grupper för att kunna titta på både kvinnor och män och på olika ätstörningsdiagnoser, säger Sara Ulfvebrand, doktorand i psykologi vid Karolinska Institutet.

Fem olika ätstörningsdiagnoser

Fem ätstörningsdiagnoser ingick i studien. De var anorexi med endast självsvält och anorexi där patienterna även har episoder av hetsätning och kräkande.

En person på vilken endast ben och fötter syns, står på en våg.

Vidare ingick hetsätningsstörning och bulimi. Vid bulimi hetsäter patienterna och sedan kompenserar de med kräkningar och träning. Slutligen ingick en diagnos som kallas ätstörning utan närmare specifikation.

Studien visade att samsjuklighet var väldigt vanligt vid alla diagnoserna. Allra vanligast var det vid hetsätningsstörning. 74,7 procent av kvinnorna med hetsätningsstörning hade också en annan psykisk sjukdom. Minst vanligt var det vid anorexi med endast självsvält. 60,6 procent av kvinnorna med denna diagnos hade ytterligare en psykiatrisk diagnos.

Få skillnader mellan män och kvinnor

De få män som ingick i studien uppvisade ungefär samma mönster av samsjuklighet som kvinnorna. I stort sett bekräftar resultaten i den svenska studien tidigare forskning på området, vilket gör att man nu har en tydlig bild av samsjuklighet vid ätstörningar.

Sara Ulfvebrand och hennes kollegor ska i en kommande studie undersöka om samsjukligheten påverkar behandlingsutfallet.

– Förhoppningen är att vi ska kunna ta reda på om man behöver skräddarsy behandling även utifrån samsjuklighet. Det vet vi inte riktigt idag, säger Sara Ulfvebrand.

Charlotta Sjöstedt
Kommunikatör, Registercentrum Västra Götaland

Referens:

Psychiatric comorbidity in women and men with eating disorders results from a large clinical database, Psychiatry Research 2015

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!