Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Svensk hjärtsjukvård i världsklass

En studie i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet visar att svensk hjärtsjukvård är i världsklass. Studien visar att dödligheten 30 dagar efter hjärtinfarkt är 30 procent lägre i Sverige än i Storbritannien.

Det resultatet har hjärtläkare och forskare från Storbritannien och Sverige sett när de har jämfört hjärtinfarktsvården i de båda länderna för samtliga patienter som vårdats för hjärtinfarkt under en sexårsperiod.

Skillnaden i dödlighet bedöms bero på en högre och jämnare kvalitet i svensk hjärtsjukvård. Studien visar att mer än 10 000 liv skulle ha kunnat räddas i Storbritannien om de brittiska patienterna hade fått samma sjukvård som i Sverige.

Halverad dödlighet efter hjärtinfarkt

Swedeheart har i sina årliga rapporter kunnat visa hur kvaliteten och följsamheten till riktlinjer ökat dramatiskt under de senaste 10–15 åren genom att vården registrerats kontinuerligt, jämförts öppet och publicerats offentligt.

Detta har följts av en kontinuerligt förbättrad livskvalitet, färre återinsjuknanden och en förbättrad överlevnad för våra patienter. Faktum är att dödligheten efter hjärtinfarkt i Sverige mer än halverats under en tioårsperiod.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!