7 november 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Tydligt förbättrad användning av ECT

I nya siffror från Kvalitetsregister ECT kan man hos flera landsting se tydliga förbättringar i användningen av elektrokonvulsiv behandling, ECT, vid depression. Det gäller bland annat Landstinget Västmanland som har jobbat aktivt med att förbättra sina resultat. Det har gjort tydlig skillnad, på tre år har de gått från 15,5 till 75 procent i andel depressionsskattade efter ECT.

Detta rapporterar Vården i siffror i sin sammanställning av statistik från psykiatrin. Goda resultat för skattningen har också Dalarna, som var med och startade registret regionalt 2008, tillsammans med Örebro och Uppsala. Axel Nordenskjöld, som sitter i registrets styrgrupp, ser flera förklaringar.

Axel Nordenskjöld på Kvalitetsregister ECT.

Axel Nordenskjöld, Kvalitetsregister ECT.

– Eftersom Dalarna var med från starten så har de haft lång tid på sig att titta på siffrorna, och de har många kompetenta sköterskor som har varit med hela tiden. De har också en intresserad ledning som har sett till att det alltid finns en utsedd person som har i uppdrag att påminna om skattningarna.

Att vara noga med att välja patienter, alltså att ge elektrokonvulsiv behandlingen till dem som har god chans att bli hjälpta av den, är också viktigt för att resultaten ska bli bra. Det gör man bra i Dalarna, och också i Nyköping där de också har mycket bra resultat vad gäller symtomfrihet.

Det är också värdefullt att ha system som stödjer arbetet, vilket har visat sig tydligt i Stockholm. Där har man för några år sedan infört gemensamma mallar för det som ska dokumenteras i datorjournalsystemen, vilket bidragit till att de har en hög andel som blir bedömda med depressionsskattningsskala och att en hög andel av patienterna behandlas för etablerad indikation för ECT. I Stockholm jobbar man aktivt med data från registret, bland annat träffas ECT-enheterna och diskuterar sina resultat gemensamt.

Karolina Krystek
Frilansskribent

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!