14 maj 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Utskrivning nattetid inte längre en risk

Att skrivas ut från intensiven på natten var tidigare förenat med ökad risk att dö. Sedan Svenska Intensivvårdsregistret visat och uppmärksammat detta har problemet åtgärdats. Numera finns det inte längre någon skillnad i dödlighet när patienter skrivs ut nattetid och dagtid.

Svenska Intensivvårdsregistret startade 2001. För att få input till vilka kvalitetsindikatorer som borde finnas i registret, tittade man mycket på vården i andra länder.

Porträtt av Carl-Johan Wickerts.

Carl-Johan Wickerts.

– Det brittiska intensivvårdsregistret visade att det gick sämre för patienter som skrevs ut nattetid. När vi började granska utskrivningarna i Sverige, såg vi att det var samma sak här. Det gjorde att vi införde ”utskrivning nattetid” som en kvalitetsindikator, säger Carl-Johan Wickerts, överläkare vid anestesi- och intensivvårdskliniken på Danderyds sjukhus och exekutivt ansvarig för Svenska Intensivvårdsregistret.

Platsbrist vanligt skäl till utskrivning

Det finns i huvudsak två förklaringar till att en patient skrivs ut nattetid, det vill säga mellan klockan 22.00 och 06.59. Den ena är att patienten behöver högspecialiserad vård, vanligen thorax- eller neurointensivvård. Den andra är resursbrist.

– Om vi får in en person som har större behov av platsen, då måste vi slussa patienten vidare till en vanlig vårdavdelning eller en intensivvårdsavdelning på ett annat sjukhus. Det är givetvis inte optimalt. En vanlig vårdavdelning har inte samma bemannings- och övervakningsmöjligheter och intensiven på ett annat sjukhus kräver transport, vilket innebär en risk. Dessutom kan viktig information om patienten gå förlorad i skarven mellan två vårdenheter, förklarar Carl-Johan Wickerts.

Ökad medvetenhet främsta förklaringen

Åren 2001-2007 fanns det, enligt data från registret, en skillnad i överlevnad mellan dem som skrevs ut nattetid och dem som skrevs ut dagtid. Åren 2008-2014 var den skillnaden borta. Det betyder ett tiotal räddade människoliv per år.

– Jag tror den främsta förklaringen är ökad medvetenhet. Vi har också blivit bättre på kunskapsöverföring mellan olika vårdenheter, mycket tack vare att allt fler sjukhus får samma journalsystem. Det finns också sjukhus i landet som har valt att inte skriva ut nattetid, säger Carl-Johan Wickerts.

I och med att det inte längre finns någon skillnad i dödlighet mellan utskrivning nattetid och dagtid, tas kvalitetsindikatorn ”utskrivning nattetid” bort från och med årsskiftet. Det ger möjlighet till ökat fokus på andra kvalitetsindikatorer som kan bidra till en fortsatt kvalitetsförbättring inom svensk intensivvård.

Catharina Malmfors
Frilansjournalist

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!