26 april 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Var femte strokepatient vårdas på fel avdelning

– Den enskilt viktigaste kvalitetsbristen i dagens strokesjukvård är den stora andelen som inte får vård på strokeenhet som första vårdform. Var femte patient ligger på fel avdelning i det kritiska första skedet. Det är oacceptabelt.

Det säger Bo Norrving, registerhållare för Riksstroke i en kommentar till de kvalitetsmått för 2015 som nu finns tillgängliga på Vården i siffror.

Det Nationella Kvalitetsregistret Riksstroke visar flera olika kvalitetsmått för strokesjukvård på webbplatsen Vården i Siffror. För flera av dem finns nu preliminära resultat för 2015 tillgängliga. Riksstrokes egna rapporter, som baseras på slutligt rapporterade data, publiceras senare i år.

Bo Norrving, registerhållare för Riksstroke

Bo Norrving, Riksstroke.

Uppgifterna som nu presenteras är preliminära, men Bo Norrving kan ändå lyfta några områden där utvecklingen är tydlig och visar att strokesjukvården är på rätt väg.

– Jag vill särskilt lyfta fram antikoagulantiabehandlingen vid förmaksflimmer som nått den högsta nivån någonsin. Några regioner torde till och med närma sig taket för hur stor andel det är rimligt att behandla. Andra förebyggande läkemedel och ytterligare användning av trombolys är andra glädjeämnen.

På frågan var den största kvalitetsbristen finns så är Bo Norrving mycket tydlig i sitt svar om att alldeles för många inte vårdas på strokeenhet från start. Var femte patient ligger på fel avdelning i det kritiska första skedet.

– Detta verkar stå på Socialstyrelsens ”icke-göra” lista och är inte några enstaka undantag utan berör tusentals patienter i Sverige varje år, säger Bo Norrving.

Ett annat tydligt förbättringsområde är den ojämlika användningen av trombolysbehandling.

Färre drabbas av stroke

Antalet personer som drabbas av stroke har minskat de senaste åren, och även andelen personer som drabbas av ny stroke.

– Vi har sett en minskning med 10 procent över fem år vilket är en stor framgång..
Enligt Bo Norrving beror minskningen på bättre förebyggande åtgärder.

– Vi kan idag inte säga exakt vilken faktor som varit viktigast, detta är något vi kommer att analysera vidare. Mycket talar för att stroke går att förebygga i ännu större utsträckning än vad som görs idag, vi har inte alls nått taket för det ännu.

Läs vidare

Alla indikatorer för strokesjukvård som är publicerade i Vården i siffror finns samlade i en rapport på Vården i siffror:

Strokesjukvård, Vården i siffror

Alla Riksstrokes indikatorer i Vården i Siffror

Kvartalsdata finns tillgänglig för vårdpersonal inloggad med SITHS.

Riksstroke, Nationella kvalitetsregistret för stroke

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!