27 november 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Om Vården i siffror

Vården i siffror finns till för dig som är intresserad av hur svensk
hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får.

Vården i siffror är en webbplats där en mängd mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in i ett flertal olika register – många av indikatorerna har sitt ursprung i diagnosspecifika så kallade kvalitetsregister.

Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa en ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till mer kvalitet och förbättringsarbete ute i vården.

Vården i siffror bidrar till hälso- och sjukvårdens ledning och styrning genom att visa resultat som underlag för fördjupade analyser.

Så använder du Vården i siffror

En introduktionsfilm till vad Vården i siffror är samt ett antal informationsfilmer om hur du kan använda resultaten. Finns även beskrivning av hur tjänsten kan användas för att förbättra svensk hälso- och sjukvård. LÄNK TILL VIMEO

Vården i siffror - Introduktionsfilm https://vimeo.com/user91150059

Frågor och svar

Läs vidare

Kommentera

Stängd för fler kommentarer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!