Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nationella programmet för datainsamling, NPDi

Nationella programmet för datainsamling, NPDi, förenklar data­in­samling till kvalitetsregister och begränsar dubbelregistrering.

Programmet bidrar till:

  • Minskad administrativ belastning på vården.
  • Högre kvalitet och täckningsgrad i registren.
  • Bättre användning av standards för datautbyte.

Fokus ligger på förutsättningar både i vårddokumentationen och i kvalitetsregistren om hur utbyte bäst kan göras. Centralt är användning av standards både avseende informatik och teknik.

Läs här om grundläggande principer och strategin. Vidare om informatikarbetet vilket är helt grundläggande för den samverkan, interoperabilitet, som en automatiserad datainsamlingen förutsätter. En handbok ger en snabb övergripande vägledning om hur ett integrationsprojekt inom NPDi kan läggas upp.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!